Mekonomen Assistans

Mekonomen Assistans

När du servar din bil hos oss på Mekonomen ingår ett års assistansförsäkring. Det innebär att vi hjälper dig om din bil plötsligt stannar eller vägrar starta. Du får även hjälp vid bensinstopp, punktering eller om du av någon anledning tappat bort din nyckel. Vår assistansförsäkring gäller i hela Norden (utom Grönland).

Vilka fordon omfattas av försäkringen?
  • Fordonet ska ha gjort service hos Mekonomen och det ska framgå av kvittot/försäkringsbeviset att assistans ingår.
  • Försäkringen gäller för personbilsregistrerat fordon klass I, lätt lastbil och husbil med en totalvikt om högst 3.5 ton. Fordonet ska vara svenskregistrerat och godkänt för att framföras i trafik under hela försäkringsperioden.
Försäkringen gäller inte för fordon som:
  • Är militärregistrerat eller belagt med körförbud
  • Är registrerat som taxi, ambulans, militär-, bud-, körskolefordon eller används i annan yrkesmässig trafik
  • Används vid yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot ersättning
  • Används i tävlingsverksamhet eller vid träning för sådan verksamhet
Självrisk

För fordon äldre än 12 år räknat från fordonets årsmodell, gäller en självrisk på 895 kr per assistans. För fordon yngre än 12 år så gäller försäkringen utan självrisk.

Giltighetstid och omfattning

Försäkringen börjar gälla efter genomförd service av fordonet och upphör per automatik när försäkringstiden gått ut. Försäkringstiden framgår av kvittot/ försäkringsbeviset. Försäkring gäller för driftstopp som förhindrar fortsatt färd och beror på:

  • Motorstopp
  • Punktering
  • Drivmedelsbrist
  • Förlust av bilnyckel, inlåsning av bilnyckel eller bilnyckel som bryts av, etc.

För att utnyttja din assistansförsäkring, ring 0771-166 000