Godkänd Bilverkstad

Godkänd Bilverkstad

Ny standard för alla Sveriges bilverkstäder

Godkänd Bilverkstad är en ny standard med syfte att säkerställa en sund konkurrens inom bilverkstadsbranschen. Genom att arbeta enligt Godkänd Bilverkstad garanteras att lagar, förordningar och krav, som vår verksamhet berörs av också efterlevs. Vi skapar dessutom ett systematiskt arbete inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Regelbundna kontroller utförs av tredje part

Det är inte verkstaden själv som bedömer huruvida det arbete man gör inom kvalitet, miljö och säkerhet håller måttet och är tillförlitligt. Ett godkännande enligt standarden Godkänd Bilverkstad kan endast tilldelas av en oberoende tredje part. Det gör att du som kund kan känna dig extra trygg när du lämnar in din bil till en Mekonomen Godkänd Bilverkstad.

Mekonomen står bakom Godkänd Bilverkstad

För oss på Mekonomen är det självklart att stå bakom den nya branschstandarden. Med stöd av Godkänd Bilverkstad får alla bilverkstäder hjälp att säkerställa att de bedriver en kvalitetssäkrad verksamhet. På Mekonomen är vi säkra på att det kommer gynna hela branschen och öka förtroendet hos bilägarna.

Vad betyder det här för dig som enskild bilägare?

Att du alltid kan känna dig trygg med att våra bilverkstäder alltid håller en hög kvalitet, vi är noga med miljö och hållbarhet samt att vi alltid sätter säkerheten högt. Du kan alltid lita på oss. Nu idag och i framtiden. Välkommen till en Godkänd Bilverkstad på Mekonomen.